KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ

AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

SUN MAKİNA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MERSİS No: 0782017585200016

Vergi No: TORBALI VERGİ DAİRESİ / 7820175852

İletişim Linki:

Adres: ÇAPAK MAH. 2594 SOK. NO:6 TORBALI/İZMİR

E-posta: kvkk@kansanmak.com

Kep adresi: kansanmakina@hs01.kep.tr

Telefon: 0232 853 96 35

 

DAYANAK VE KAPSAM

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu(Kanun) kapsamında; siz müşterilerimizin SUN MAKİNA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.kansanmak.com (“Web Sitesi”) adresli internet sitesinin kullanımı sırasında müşterilerimizin elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak tarafınıza bilgi verilmektedir. İşbu metinde Web Sitesi içerisinde hangi tür çerezlerin hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu çerezlerin kontrolü ile tarafınızca sahip olunan haklar hususunda bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

 

ÇEREZ KULLANIM AMAÇLARI

Şirket’in Web Sitesinde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Hali hazırda ziyaret etmekte olduğunuz Web Sitesi’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
 • Şirket’in Web Sitesi’nin işlevselliği ve performansının artması,
 • Tarafınıza daha iyi hizmet ve içerik sunabilmek adına tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin depolaması,
 • Şirket’in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile ilgili olarak kanuni sorumluluğu ve tarafınıza karşı olan sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli hallerde IP adresiniz ve diğer benzer kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

Web Sitesi’nde ziyaret süresince depolanan ve Web Sitesi’nden çıkış yapıldığından silinen Oturum Çerezleri ile Web Sitesi’ni daha önce ziyaret edip etmediğinizi tespit etmek ve tespit edildiği hallerde tarafınıza iletilecek içerikleri belirlemek üzere tam zamanlı işlenen Kalıcı Çerezler kullanılmaktadır.

 

WEB SİTESİNDE KULLANILAN ÇEREZLER

Zorunlu Çerezler

Sosyal Medya Çerezleri

Performans ve Analiz Çerezleri

 

ÇEREZLERİN KULLANIMININ KONTROLÜ

Tarayıcılar varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini (ve devre dışı bırakılacağı) hakkında bilgi bulunmaktadır:

 

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr
Internet Explorer – Microsoft Edge https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Safari https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 11. MADDE UYARINCA HAKLARINIZ

Herkes, veri sorumlusu olan Sun Makina Dış Ticaret Limited Şirketine başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda haklarınızı kullanmak için başvurunuzu Şirket’in merkez adresine kimlik bilgileriniz tespit edilebilecek şekilde yazılı olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Şirket talebin uygun ve eksiksiz olması halinde en geç otuz güç içerisin ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Cevap sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kanun’un 13/2 maddesi uyarınca başvuru sahibinden ücret talep edilebilecektir.